ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW

CENNIK

zdjęcia 4 szt.
dowodowe, legitymacyjne, karta pobytu, cv – 47.00 zł
dyplomowe, visa USA, KANADA – 64.00 zł
dodrukowanie zdjęć 4 szt. – 15.00 zł
skanowanie zdjęć z kadrowaniem – 3,00 zł
nagranie zdjęcia na CD lub wysłanie na email – 15.00 zł

Menu